آموزش وردپرس
خانه / بایگانی برچسب: NHKG (صفحه 3)

بایگانی برچسب: NHKG

دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب خاک با روش استوانه نشریه شماره ۲۴۳

دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ  آب خاک با روش استوانه نشریه شماره ۲۴۳ مقدمه: فرایند ورود آب از سطح به درون خاک اصطلاحا (نفوذ) نامیده می شود و نفوذ پذیری که درجه سهولت و روانی نفوذ قائم آب به درون ختک را بیان می دارد، یکی از مهمترین مشخصه های، …

ادامه نوشته »

دانلود راهنمای تعیین عمق فرسایش و روشهای مقابله با آن د رمحدوده پایه های پل نشریه شماره ۲۶۰

دانلود راهنمای تعیین عمق فرسایش و روشهای مقابله با آن د رمحدوده پایه های پل نشریه شماره ۲۶۰     مقدمه: تعیین عمق فرسایش در محدوده پایه پل ها مستلزم آگاهی از نحوه جابه جایی مواد رسوبی بست رودخانه ها است. پایه پل ها جریان عادی رودخانه را مختل می …

ادامه نوشته »

ضریبها و جدولهای تبدیل واحدها و مقیاسها نشریه شماره ۹۸

ضریبها و جدولهای تبدیل واحدها و مقیاسها نشریه شماره ۹۸     شامل ضریب ها و جدولهای است که برای مقایسه به صورت کاربردی استفاده می شود که سایت ژوانکه آن را دسته بندی کرده و به صورت پی دی اف در اختیار شما عزیزان گذاشته است. این کتاب در …

ادامه نوشته »

همه چیز راجب به آزمایش های تیپ مکانیک خاک ( شناسایی و طبقه بندی خاک) نشریه شماره ۱۲۷

همه چیز راجب به آزمایش های تیپ مکانیک خاک ( شناسایی و طبقه بندی خاک) نشریه شماره ۱۲۷     هدف: این روش چگونگی تعیین آزمایشگاهی میزان رطئبت خاک را بیان میکند. میزان رطوبت وزنی خاک برابر است با نسبت وزن آب حفره ای به وزن قسمت جامد خاک مورد …

ادامه نوشته »

همه چیز راجب به کتابنامه تونل و تونل سازی نشریه شماره ۱۱۳

همه چیز راجب به کتابنامه تونل و تونل سازی نشریه شماره ۱۱۳       در ایران ، گرچه کار تونل سازی از جهات تاریخی سابغه ای بس طولانی دارد؛ که تونل کوهرنگ از نمونه های بارز آن است، ولی پرداختن به آن در مقیاسی پژوهشی از پدیده های جدیدی …

ادامه نوشته »

دانلود معیارهای طرح هندسی راههای اصلی و فرعی نشریه شماره ۸۵

دانلود معیارهای طرح هندسی راههای اصلی و فرعی نشریه شماره ۸۵     مقدمه: فن راهسازی جدید نتیجه توسعه و پیشرفت تدریجی حاصل از کوشش در برآوردن نیازهای فرآیند آمده و رشد و دانش وسیع به دست آمده از تجربه و تحقیق می باشد. طرح هندسی راه( طرح عوامل قابل …

ادامه نوشته »

دانلود نشریه محافظت ابنیه فنی آهنی وفولادی درمقابل خورندگی، نشریه شماره ۷۱

دانلود نشریه محافظت ابنیه فنی آهنی وفولادی درمقابل خورندگی، نشریه شماره ۷۱   از آنجا که کاربرد ابنیه فنی فولادی رو به تزاید بوده و محافظت این نوع ابنیه، در مقابل خورندگی حائز اهمیت بسیار میباشد ضرورت داشت که ضوابطی در این زمینه تهیه    میگردید که متناسب با نیازهای …

ادامه نوشته »

دستورالعمل رده بندي ذخاير معدني نشريه شماره ۳۷۹

دستورالعمل رده بندي ذخاير معدني نشريه شماره ۳۷۹ -۱-۱ تاريخچه در كشورها و مجامع علمي مختلف، ضوابط متفاوتي براي رده بندي منابع و ذخاير معدني به كار م ي رود. در سال ۱۹۹۱ ميلادي تعاريف ج ديدي از ذخاير و منابع مع د ني ار ايه كرد . در سال ۱۹۹۴ …

ادامه نوشته »

دستورالعمل بهسازی لرز های ساختمان های بنایی غیرمسلح موجود نشریه شماره ۳۷۶

دستورالعمل بهسازی لرز هایساختمان های بنایی غیرمسلح موجود نشریه شماره ۳۷۶     مقدمه ساختمانهای با مصالح بنایی در ایران نسبتاً کوتاه هستند و تعداد طبقات آنها بهندرت از سه طبقه تجاوز میکند. منظور از ساختمانهای بنایی غیرمسلح، ساختمانهایی است که در آنها تمام و یا قسمت عمدهای از بارهای قائم …

ادامه نوشته »
زاگرس
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats