آموزش وردپرس
خانه / بایگانی برچسب: تحقیق (صفحه 10)

بایگانی برچسب: تحقیق

راهنماي طراحی و اجراي بتن غلتکی در روسازي راههاي کشور نشریه شماره ۳۵۴

راهنماي طراحى و اجراي بتن غلتکى در روسازي راههاي کشور نشریه شماره۳۵۴   خواننده گرامي دفتر نظام فني اجرايي معاونت برنام هريزي و نظارت راهبردي ريي س جمهور، با استفاده از نظر كارشناسان برجست ه مبادرت به تهيه اين نشريه كرده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسي كشور …

ادامه نوشته »

مشخصات فنى و راه اندازى خطوط انتقال گاز فشار قوى

مشخصات فنى و راه اندازى خطوط انتقال گاز فشار قوى     مقدمه : بی تردیدخطوط لوله انتقال گاز از شریانهاي مهم اقتصادي کشور وازسرمایه هاي ارزشمند ملی به شمارمی رود.بنابراین لازم است در صیانت از آن کلیه مجموعه هاي کارفرمائی ، پیمانکاري و بهره برداري احساس مسئولیت نموده و …

ادامه نوشته »

دستورالعمل مطالعات ژئوفیزیکی در پروژه هاي راه سازي ضابطه شماره ۱-۷۰۲

دستورالعمل مطالعات ژئوفیزیکی در پروژه هاي راه سازي  ضابطه شماره ۱-۷۰۲ استفاده از ضوابط، معيارها و استانداردها در مراحل تهيه طرح، اجرا، بهره برداري و نگهداري طرح هاي عمراني به لحاظ توجيه فني و اقتصادي طرح ها، كيفيت طراحي و اجرا (عمرمفيد) و هزينه هاي نگهداري و بهره برداري، از …

ادامه نوشته »

مقاله در مورد خوردگی بتن و راهکار ها

مقاله در مورد خوردگی بتن و راهکار ها   مکانیسم انتقال در بتن جذب: انتقال محلول ناشی از مکش منافذ موئین. نفوذ: انتقال محلول تحت عمل گرادیان یا تغییر فشار. انتشاز: انتقال یونی تحت عمل گرادیان یا تغییر غلظت.   برای دانلود فایل PDF خوردگی بتن به صورت مستقیم از …

ادامه نوشته »

حل المسائل دینامیک سازه

حل المسائل دینامیک سازه – به صورت دست نویس.   برای دانلود فایل PDF حل المسائل دینامیک سازه – به صورت دست نویس. به صورت مستقیم از سایت ژوانگه روی لینک زیر کلیک فرمائید.

ادامه نوشته »

دانلود جزوه اتوکد دانشگاه پیام نور همدان

دانلود جزوه اتوکد دانشگاه پیام نور همدان     شامل فرمول ها و اصلاحات و اطلاعات کاربردی در زمینه کار با نرم افزار اتوکد می باشد که از طریق سایت ژوانگه می توانید به راحتی به آن دسترسی داشته باشید. و همچنین در سر تیر نوار ابزارها می توان به …

ادامه نوشته »

دفترچه محاسبات سازه پل عابر پیاده با دهانه ۴۵ متر

دفترچه محاسبات سازه پل عابر پیاده با دهانه ۴۵ متر اﻳﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰارش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده ﻓــﻮﻻدي واﻗــﻊ در ﻣﺸــﻬﺪ ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ در دﻓﺘﺮﭼــﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزي و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﺧﺮﭘﺎﻳﻲ ﭘﻞ ، ﺳﺘﻮن ﻫﺎ و ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺳﺎزه ﭘﺲ …

ادامه نوشته »

بررسی موانع و چالشهای بهبود سیستم حمل و نقل و ارائه راهکار

بررسی موانع و چالشهای بهبود سیستم حمل و نقل و ارائه راهکار     در دهه های اخیر مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل در ایران توسعه قابل ملاحظه ای یافته است، متولیان حمل ونقل کلان شهرها در رقابتی تعصب گرایانه به افزایش سطوح عرضه در سیستم حمل ونقل …

ادامه نوشته »

آيين نامه طرح هندسي راه هاي ايران نشریه شماره آئین نامه روسازی آسفالتی نشریه شماره ۴۱۵

آيين نامه طرح هندسي راه هاي ايران نشریه شماره آئین نامه روسازی آسفالتی نشریه شماره ۴۱۵ اﻣﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻛﺮده و آن را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﻮر ﻋﺮﺿﻪ …

ادامه نوشته »
زاگرس
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats