آموزش وردپرس

پدافند غیر عامل

مقاله مكان گزيني پادگان نظامي با رويكرد پدافند غيرعامل از تلفيق MCDA و GIS

مقاله مكان گزيني پادگان نظامي با رويكرد پدافند غيرعامل با استفاده از تلفيق MCDA وGIS مورد مطالعه: شهرستان تربت جام با گسترش افقي شهرها و قرارگرفتن مراكز نظامي و پادگا نها در داخل بافت آ نها، مشكلاتي در ماموريتهاي پادگان و كاهش كارآيي آن به وجود آمده كه اين امر …

ادامه نوشته »

مأموریتهاي پدافند غیرعامل ناجا با تکیه برسیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

مأموریتهاي پدافند غیرعامل ناجا با تکیه برسیستم اطلاعات جغرافیایی GIS چکیده زمینه: نیروي انتظامی تنها سازمان تأمین کننده نظم و حفظ و حراست از سازمان و جامعه در مقابله با تهدیدهاي فوق است. رویکرد پیشگیرانه و پدافندي در اولویت تدابیر ناجا در کاهش جرائم و تهدیدهاي خارجی و تأمین امنیت …

ادامه نوشته »

کاربرد سیستم هاي اطلاعات مکانی (RS_GIS) در مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیر عامل

کاربرد سیستم هاي اطلاعات مکانی (RS_GIS) در مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیر عامل مصطفی کیکاوسی ، کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی میترا کسائی دانشجوي دکتري جغرافیاي برنامه ریزي شهري و منطقه اي چکیده پدافند غیر عامل از جمله موضوعاتی است که در سال هاي اخیر …

ادامه نوشته »
زاگرس
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats