آموزش وردپرس

سازه

انواع دیوارهاى حایل

انواع دیوارهاى حایل   دی وارهای حایل ۲- ۱ دی وارهای حایل را برحسب نوع مصالح تشکیل دهنده و المانهای مقاوم به سه دسته تقسیم می کنند: – ۱ دیوارهای حایل وزنی (ثقلی) – ۲ دیوار حایل بتن مسلح(کانتیلور) – ۳ دیوار حایل بتن مسلح شیت بندار ۱ دیوارهای حایل …

ادامه نوشته »

نقشه خوانى روى نقشه هاى جوش

نقشه خوانى روى نقشه هاى جوش هدف های رفتاری: فراگيرنده، پس از پايان اين درس، بايد بتواند: ١ نشانه های قراردادی جوش را توصيف کند. ٢ نقشه های ترکيبی اتصالات جوش را علامت گذاری کند. ٣ مفهوم علائم موجود در نقشه های جوشکاری را شرح دهد. ٤ نقشه های جزئيات …

ادامه نوشته »

دانلود دوره آموزش بازرسی جوش

دانلود دوره آموزش بازرسی جوش در ۹ فصل   برای دانلود فایل PDF دانلود دوره آموزش بازرسی جوش به صورت مستقیم از سایت ژوانگه روی لینک زیر کلیک فرمائید.

ادامه نوشته »

مقاله در مورد خوردگی بتن و راهکار ها

مقاله در مورد خوردگی بتن و راهکار ها   مکانیسم انتقال در بتن جذب: انتقال محلول ناشی از مکش منافذ موئین. نفوذ: انتقال محلول تحت عمل گرادیان یا تغییر فشار. انتشاز: انتقال یونی تحت عمل گرادیان یا تغییر غلظت.   برای دانلود فایل PDF خوردگی بتن به صورت مستقیم از …

ادامه نوشته »

تاریخچه پیشرفت مهندسی پل و طبقه بندی سیستم سازه ای پلها

تاریخچه پیشرفت مهندسی پل و طبقه بندی سیستم سازه ای پلها     ایجاد گدرگاهها وپلها برای عبور از دره ها و رودخانه ها از قدیمی ترین فعالیتهای بشر است. پلهای قدیمی معمولا از مصالح موجود در طبیعت مثل چوب و سنگ والیاف گیاهی به صورت معلق یا با تیرهای …

ادامه نوشته »

دفترچه محاسبات سازه پل عابر پیاده با دهانه ۴۵ متر

دفترچه محاسبات سازه پل عابر پیاده با دهانه ۴۵ متر اﻳﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰارش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده ﻓــﻮﻻدي واﻗــﻊ در ﻣﺸــﻬﺪ ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ در دﻓﺘﺮﭼــﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزي و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﺧﺮﭘﺎﻳﻲ ﭘﻞ ، ﺳﺘﻮن ﻫﺎ و ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺳﺎزه ﭘﺲ …

ادامه نوشته »

مروری بر کاربرد ژئوگرید در تسلیح بستر و روسازی راه، خاکریز و فونداسیون

مروری بر کاربرد ژئوگرید در تسلیح بستر و روسازی راه، خاکریز و فونداسیون دربخش زیرساخت های شبکه ارتباطی هر کشور که شامل راهها و خطوط راه آهن می باشند، استفاده از خاک و مصالح سنگی دانه ای به عنوان لایه های زیر سازی و روسازی امری اجتناب ناپذیر است. استفاده …

ادامه نوشته »

مقاله همه چیز راجع به شمعهاي كوبيدني

مقاله همه چیز راجع به شمعهاي كوبيدني جنس شمعهاي كوبيده شده – چوبي ( با مقطع دايره يا مربع ) – بتني پيش ساخته (توپر يا توخالي) – بتني پيش تنيده (توپر يا توخالي ). يا مقطع توخالي به شكل دايره يا H – فولادي (با مقطع مربع). شمعهاي فولادي …

ادامه نوشته »

ژئوسنتتيک ها (Geosynthetics)

ژئوسنتتيک ها (Geosynthetics) کاربرد ژئوسنتتيک ها در فيلتراسيون، زهکشي، تسليح، حفاظت، جداسازي و لزوم کاربرد Geosynthetics ژئوسنتتيک ها: ژئوسنتتيک ها منسوجات و پوشش هاي ساخته شده از الياف توليد شده از مشتقات نفتي هستند Geosynthetics که خاصيت اصلي آنها، فساد ناپذيري در مقابل عوامل درون خاک است. از ژئوسنتتيک ها …

ادامه نوشته »
زاگرس
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats