آموزش وردپرس

مقاله سازه

هدف های رفتاری الکترودها در سازه های عمرانی

  هدف های رفتاری الکترودها در  سازه های عمرانی   هدف های رفتاری پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود که: ۱ انواع الکترودها و کاربرد آنها را معرفی کند. ۲ نقش های روپوش الکترود را توضیح دهد. ۳ طبقهبندی الکترودهای روپوشدار بر اساساستاندارد AWS را بیان …

ادامه نوشته »

پروژه درس آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها

پروژه درس آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها هدف بهسازی انتخاب میشود و شامل یک یا هدف بهسازی براساس میزان اهمیت و سطح عملکرد ساختمان موردنظر و مطابق یکی از بندهای میباشد.  و سطح خطر لرزهای مطابق بند چند هدف عملکردی است که هر یک شامل انتخاب سطح …

ادامه نوشته »

بازرسی فنی و کنترل کیفیت اتصالات جوشی سازه های فولادی

بازرسی فنی و کنترل کیفیت اتصالات جوشی سازه های فولادی مقررات ملی ساختمان ایران بازرسی فنی و کنترل کیفیت اتصالات جوشی سازه های فولادی مبحث یازدهم: طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها چاپ ۱۳۸۷ مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان ایران اجرای صنعتی ساختمان ها(؛ بند ۱۱ – ۳ – ۴ – …

ادامه نوشته »

به کارگیری دیوار برشی فولادی در بهسازی لرزه ای ساختمان اسکلت فولادی ۱۲طبقه

به کارگیری دیوار برشی فولادی در بهسازی لرزه ای ساختمان اسکلت فولادی ۱۲طبقه   چکیده : استفاده از دیوار  برشی فولادی در سال های اخیر در ساختمانهای نوساز و د رمقاوم سازی ساختمانهای موجود مورد توجه واقع شده است . این سیستم دارای سختی مناسبی برای  کنترل تغییر شکل سازه و …

ادامه نوشته »

انواع روشهاي تحلیل هاي متعارف سازه ها

انواع روشهاي تحلیل هاي متعارف سازه ها – تحلیل استاتیکی که خود به دو بخش تحلیل هاي استاتیکی خطی و استاتیکی غیرخطی(پوش آور) تقسیم میشود. ۲ – تحلیل هاي دینامیکی که خود به دو بخش تحلیل دینامیکی خطی و دینامیکی غیرخطی تبدیل میشود. روش هاي مذکور را اگر بخواهیم به …

ادامه نوشته »

نحوه تشخیص سایز میلگرد ها در کارگاه (آموزش تمامی روش ها و ابزار های اندازه گیری)

نحوه تشخیص سایز میلگرد ها در کارگاه (آموزش تمامی روش ها و ابزار های اندازه گیری)   نحوه تشخیص سایز میلگرد ها در کارگاه و آموزش تمامی روش ها و ابزار های اندازه گیری آن را میتوان به راحتی یاد گرفت. چگونه در کارگاه سایز میلگرد را تشخیص بدهیم؟ یکی از …

ادامه نوشته »

جزوه نیروهای موثر در رفتار پل و نحوه بارگذاری آن

جزوه نیروهای موثر در رفتار پل و نحوه بارگذاری آن   مقدمه: بدون شک تا به حال پلی را دیده یا از روی آن عبور کرده اید، حتی اگر شما یک کنده درخت را روی مسیر آب قرار دهید. تا از روی  آن عبور کنید، در واقع یک پل ساده …

ادامه نوشته »

فصل چهارم – قسمت اول : اعضای فشاری

فصل چهارم – قسمت اول : اعضای فشاری اعضای فشاری اعضای سازه ای که تحت نیروی فشاری محوری هستند(ستونها،اعضای خرپا،سیستم های مهاربندی و …). به اعضای فشاری ضعیف تر بعضی مواقع strut گفته می شود. تنش در مقطع ستون را می توان از رابطه زیر محاسبه کرد: f=p/a که فرض …

ادامه نوشته »

طراحی سازه های فولادی اعم از تیرهاو صفحات زیر ستون و… در پنج فایل

طراحی سازه های فولادی اعم از تیرهاو صفحات زیر ستون و… در پنج فایل    حوزه برشی ( برش قالبی ) برای تسهیل در اتصالات تیرها به یکدیگر، در مواردی که بالهای فوقانی در یک تراز قرار دارند، ممکن است طول کوتاهیی از بال فوقانی یکی از تیرها بریده شود …

ادامه نوشته »
زاگرس
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats