آموزش وردپرس

کارشناسی

دانلود پروژه فولاد طراحی یک سالن صنعتی یا همان طراحی سوله

دانلود پروژه فولاد طراحی یک سالن  صنعتی یا همان طراحی سوله در این پروژه ساختمان یک سوله نحلیل و طراحی می شود. هندسه پلان  و نمای  قابهای سوله در شکل زیر  نشان داده شده است. محل ولقع شدن سوله در شهر ارومیه می باشد. مقطع اعضای  سوله از نوع مقاطع …

ادامه نوشته »

دانلود جزوه کامل و کاربردی خلاصه مکانیک خاك شامل فرمول ها و نکات مهم

دانلود جزوه کامل و کاربردی خلاصه مکانیک خاك شامل فرمول ها و نکات مهم دانلود جزوه دست نویس و کامل و کاربردی خلاصه مکانیک خاك شامل فرمول ها و نکات مهم   که به صورت کامل مفهومی و کاربردی گردآوری شده. این کتاب در فرمت  pdf و در۶۱ صفحه برای شما عزیزان …

ادامه نوشته »

دانلود جزوه درس فتوژئولوژی به همراه ذکر تعاریف کامل و انواع آن

دانلود جزوه درس فتوژئولوژی به همراه ذکر تعاریف کامل و انواع آن     اهمیت درس • استفاده از عکسھاي ھوایي به عنوان نقشه مبنا براي نقشه ھاي زمین شناسي • پيجویي و اکتشاف ذخایر معدني، سوختھاي فسیلي وآبھاي زیرزمیني • استفاده در ارزیابي ساختگاه سدھا و سازه ھاي مھندسي • شناسایي …

ادامه نوشته »

دانلود جزوه کامل و رایگان و کاربردی جزوه ژئودزى کارشناسى برای مهندسین

دانلود جزوه کامل و رایگان و کاربردی جزوه ژئودزى کارشناسى برای مهندسین     واضح است  که به علت عدم تطابق سطح مختصات افقی باز تولیدی از تصیحات به محاسبات  اعمال شود. ولی می توان به طوری انتخاب نمود که با اندازه کافی  به ژئوتید نزدیک باشد یعنی تا حدی که این …

ادامه نوشته »

جزوه درس کنترل و تنظیم دستگاه هاى نقشه بردارى (شناخت اجزای دوربین)

جزوه درس کنترل و تنظیم دستگاه هاى نقشه بردارى (شناخت اجزای دوربین)   در نقشه برداری سه نوع مشاهدات داریم که به شرح ذیل می باشد: length -1 طول angle -2 زاویه DH -3 اختلاف ارتفاع اگر تمام وسایل نقشه برداری و از بهترین نوع های آن در اختیار داشته …

ادامه نوشته »

جزوه کامل GIS و هر آنچه درباره زیرشاخه های GIS

جزوه کامل GIS و هر آنچه درباره زیرشاخه های GIS  درواﻗﻊ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻳﺎداده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اي ﺻﺎف وﻳﺎ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮاﺳﺖ که ازسمبلﻫﺎ و ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ درﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد . ازﻃﺮﻓﻲ ﻧﻘﺸﻪ راﺗﺼﻮﻳﺮي ﻗﺎﻢ ازﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﺮروي ﻣﺴﻄﺤﻲ ﻣﺴﺘﻮي (ﺻﺎف)  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ . نقشه : …

ادامه نوشته »

دانلود نحوه محاسبات ساختمان هاى بتن آرمه سقف تیرچه بلوك برای دانشجویان

محاسبات ساختمان هاى بتن آرمه سقف تیرچه بلوك   ۱-۳ مقدمه: مقاومت بتن در برابر نیروهای فشارهای بسیار خوب و در برابر نیروهای کششی بسیار ناچیزاست، بنابراین در بتن های مسلح کشش غالبا توسط فولاد تجمل می شود. با توجه به این موضوع و در جهت صرفه جویی در مصرف …

ادامه نوشته »

راهنماى انجام دادن پروژه هاى فولاد و بتن به صورت گام به گام

راهنماى انجام دادن پروژه هاى فولاد و بتن به صورت گام به گام   نگاه کلی به نقشه های معماری و بررسی این نقش ها با دید سازه ای اولین مرحله در طراحی یک سازه فولادی یا بتنی دید پیداکردن نسبت به نقشه های معماری است. قبل از شروع به …

ادامه نوشته »

دانلود فایل کاربردی آموزش کامل نصب پکیج هاى دیوارى به صورت چارت

آموزش کامل نصب پکیج هاى دیوارىبه صورت چارت این فایل شامل آموزش تصویری است که به صورت کامل و واضح نصب پکیج های دیواری را به صورت چارت آموزش میدهد که شامل جزئیات محل نصب ، ویژگی محیط بسته یا باز، متراژ و…. می باشد.   این کتاب در فرمت …

ادامه نوشته »
زاگرس
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats