آموزش وردپرس
خانه / کتابخانه ژوان بتن زاگرس / آئین نامه و نشریه ها (صفحه 3)

آئین نامه و نشریه ها

دستورالعمل ایمنى انحراف ترافیک معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

دستورالعمل ایمنى انحراف ترافیک معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران مقدمه با توجه به گسترش سریع محدوده جغرافیایی شهرها و رشد سریع جمعیت ، تامین خدمات شهري مانند گاز رسانی،لوله کشی ، آب و فاضلاب برق و تلفن ، احداث اصلاح شبکه شهري ، شبکه معابر و عملیات تعمیر وامداد …

ادامه نوشته »

شرایط عمومی قراردادهاي نقشه برداري ،امور مشاوران و پیمانکاران نشریه شماره ۳۱۰۱

شرایط عمومی قراردادهاي نقشه برداري ، مصوب دفترامور مشاوران و پیمانکاران نشریه شماره ۳۱۰۱   موافقت نامه و شرایط عمومی قرارداد های خدمات نقشه برداری: فنی خود را جهت کنترل نهایی مدارک حداکثر ظرف مدت یک ماه به محل  اعزام خواهد کرد. در طی این بازدبد ها، مهندس مشاور نمایندگی …

ادامه نوشته »

دانلود نشریه راهنماي جزئیات طرح خط کشی در راههاي برون شهري کشور

دانلود فایل راهنماي جزئیات طرح خط کشی در را ههاي برون شهري کشور   تعاريف در اين فصل كلياتى از مصالح خط كشي، الگوهاى خط كشي مورد استفاده، استاندارد مورد استفاده در مواد رنگى، ارائه م ي شود؛ ضمن آن كه در اين رابطه شرايط نگهدارى و روش هاى اجراى صحيح …

ادامه نوشته »

دانلود نشریه دستورالعمل ها و راهنماي های لکه گیرى رویه هاى آسفالتى

دانلود نشریه دستورالعمل ها و راهنماي های لکه گیرى رویه هاى آسفالتى فصل اول روش هاي ترميم خرابي هاي رويه هاي آسفالتي -۱-۱ مقدمه روسازي راه ها بطور د ایم در معرض انواع گوناگونی از تنشهاي ناشی از عواملی مانند بار ترافیکی ، تغییر دما و میزان رطوبت ، و تغییر …

ادامه نوشته »

دانلود نشریه مشخصات فنی اجرا و نگهداري خط کشی هاي معابر شهري

دانلود نشریه مشخصات فنی اجرا و نگهداري خط کشی هاي معابر شهري -۱۴ مشخصات عمومي رنگها: رنگ ترافيکي بايد داراي مشخصات زير باشد: -۱-۱۴ مشخصات عمومي رنگ سرد: -۱-۱-۱۴ رنگ بايد عاري از مواد خارجي باشد. حداکثر مقدار ذرات درشت و خارجي در ترکيب رنگ نبايد بيش از ۱% وزن …

ادامه نوشته »

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور به همراه کامل ماده ها و تبصره ها

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور به همراه کامل ماده ها و تبصره ها   مصوبات مجلس شوراي اسلامي مرجع تصویب:قوه قضائيه شماره ویژه نامه: ٧۶٢ سال هفتاد و یک شماره ٢٠٣٩٨ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور ۴/١٢/١٣٩٣ ٨۴٠١٢/ شماره ٢۵ حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم …

ادامه نوشته »

متن کامل قرارداد تیپ خدمات نقشه برداری (معاونت فنی) به همراه مفاد کامل قرارداد

متن کامل قرارداد تیپ خدمات نقشه برداری (معاونت فنی) به همراه مفاد کامل قرارداد قرارداد تیپ نقشه برداری     قرارداد تیپ نقشه برداری جزئی از متن قرار داد : قرار داد تیپ خدمات نقشه برداری این قرار داد در تاریخ       در تهران بین       …

ادامه نوشته »

دانلود فایل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ، رواﺑﻂ و ﻗﻀﺎﯾﺎي ﻣﻬﻢ ﻫﻨﺪﺳﯽ، ﺟﺪاول اﺷﺘال

 دانلود فایل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ، رواﺑﻂ و ﻗﻀﺎﯾﺎي ﻣﻬﻢ ﻫﻨﺪﺳﯽ، ﺟﺪاول اﺷﺘال      مقدمه: علم متزه و برآورد یکی از اساسی ﺗﺮﻳﻦ ارﻛﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز، ﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺔ دیگر ﻗﻠﺐ ﻫﺮ ﭘﺮوژه اﺳﺖ . ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﻨﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﺮه و ﺑﺮآورد ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ و اﻳﻦ داﻧﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان …

ادامه نوشته »

نظامنامه رفتار حرفه اى اخلاقى در مهندسى ساختمان

نظامنامه رفتار حرفه اى اخلاقى در مهندسى ساختمان در اجرای ماده ۲ مکرر آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،موضوع بند ۱ تصویب نامه هیئات وزیران ، این نظامنامه در چهار چوب اصول اخلاق حرفه ای ذکر شده در آن، در سه فصل به شرح زیر تصویب و …

ادامه نوشته »
زاگرس
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats