آموزش وردپرس
خانه / کتابخانه ژوان بتن زاگرس / آئین نامه و نشریه ها (صفحه 10)

آئین نامه و نشریه ها

دستورالعمل رده بندي ذخاير معدني نشريه شماره ۳۷۹

دستورالعمل رده بندي ذخاير معدني نشريه شماره ۳۷۹ -۱-۱ تاريخچه در كشورها و مجامع علمي مختلف، ضوابط متفاوتي براي رده بندي منابع و ذخاير معدني به كار م ي رود. در سال ۱۹۹۱ ميلادي تعاريف ج ديدي از ذخاير و منابع مع د ني ار ايه كرد . در سال ۱۹۹۴ …

ادامه نوشته »

پل های بتن آرمه نشریه شماره ۳۸۹ (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران “آبا”)

پل های بتن آرمهنشریه شماره ۳۸۹(بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران “آبا”)   آیین نامه بتن ایران ” آبا ” در سال ۱۳۷۰ تدوین و با عنوان نشریه شماره ۱۲۰ از طرف سازمان مدیریت و برنام ه ریزی کشور انتشار یافت . این آ ییننامه در طراحی و اجرای …

ادامه نوشته »

دستورالعمل بهسازی لرز های ساختمان های بنایی غیرمسلح موجود نشریه شماره ۳۷۶

دستورالعمل بهسازی لرز هایساختمان های بنایی غیرمسلح موجود نشریه شماره ۳۷۶     مقدمه ساختمانهای با مصالح بنایی در ایران نسبتاً کوتاه هستند و تعداد طبقات آنها بهندرت از سه طبقه تجاوز میکند. منظور از ساختمانهای بنایی غیرمسلح، ساختمانهایی است که در آنها تمام و یا قسمت عمدهای از بارهای قائم …

ادامه نوشته »

راهنماي اكتشاف، استخراج و فرآوري سنگهاي تزييني و نما نشريه شماره ۳۷۸

راهنماي اكتشاف، استخراج وفرآوري سنگهاي تزييني و نمانشريه شماره ۳۷۸     ۱-۱ رده بندي بر اساس منشا بر اساس منشا سنگهاي تزييني و نما به سه گروه سنگهاي رسوبي، آذرين و دگرگوني تقسيم ميشوند. -۱-۱-۱ سنگهاي رسوبي مهم ترين انواع سنگهاي تزييني و نما با منشا رسوبي سنگهاي كربناته …

ادامه نوشته »

دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم های پانل پیش ساخته سبک سه بعدی نشریه ۳۸۵

دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم های پانل پیش ساخته سبک سه بعدی نشریه ۳۸۵   ساختما ن های با ساختار پانل های سه بعدی در زمره سیستم های پیش ساخته محسوب شده و از امتیازات ساختمان های پیش ساخته برخوردارند . مفاهیمی که در ادبیات فنی ساختمان های پیش …

ادامه نوشته »

راهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجودساختمان هاي فولادي نشريه شماره ۱-۳۶۳

راهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجودساختمان هاي فولادي نشريه شماره ۱-۳۶۳   -۱-۱ مقدمه هدف از شناخت وضع موجود ساختمان، گردآوري اطلاعات لازم براي مدل سازي، تحليل و ارزيابي رفتار لرزه اي ساختمان است . اين كار مي تواند با دقت هاي متفاوت و صرف زمان و هزينه متناسب …

ادامه نوشته »

راهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجودساختمان هاي بنايي نشريه شماره۳-۳۶۳

راهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجودساختمان هاي بنايي نشريه شماره۳-۳۶۳     -۱-۱ مقدمه هدف از شناخت وضع موجود ساختمان، گردآوري اطلاعات لازم براي مدل سازي، تحليل و ارزيابي رفتار لرزه اي ساختمان است . اين كار مي تواند با دقت هاي متفاوت و صرف زمان و هزينه …

ادامه نوشته »

دستورالعمل نظارت بر اجراى روسازى راه آهن نشریه شماره ۳۵۵

دستورالعمل نظارت بر اجراى روسازى راه آهن نشریه شماره ۳۵۵   • مبانی دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن با هدف ایجاد بستری مناسب برای نظارت و بازرسی ادوات روسازی و فرآیند اجرای آن تهیه شده است . نظارت کارآمد و مؤثر نظارتی است که هم در مرحله تولید و …

ادامه نوشته »

شناسنامه فنى پلها نشریه شماره ۳۶۷

شناسنامه فنى پلها نشریه شماره ۳۶۷     خواننده گرامی : دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این نشریه نموده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشور …

ادامه نوشته »
زاگرس
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats