آموزش وردپرس
خانه / کتابخانه ژوان بتن زاگرس / آئین نامه و نشریه ها / آئین نامه و نشریه های تخصصی (صفحه 3)

آئین نامه و نشریه های تخصصی

دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﻮله – بهمراه تمامی جزییات و نحوه طراحی اجزاء آن

دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﻮله – بهمراه تمامی جزییات و نحوه طراحی اجزاء آن بارگذاری سازه مطابق با مبحث ششم ویراشی ۲۲ و استاندارد ۲۰۲۲ .ویرایش چهارم انجام گردیده است کلهی اتصاالت سازه به صورت دستی و بر اساس الزامات طرح لرزه ای مبحث دهم ویراشی ۲۲ .طراحی شده است .روش طراحی …

ادامه نوشته »

ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ (اﻧﻮاع ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ترافیک)

ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ (اﻧﻮاع ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ترافیک) مقدمه ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ سرعت از پارامترهای اساسی مهندسی ترافیک است. در مدیریت ترافیک ، بررسی سرعت وسایل نقلیه برای نصب تابلو های مخدودیت سرعت در نقاط لازم با توجه به حداکثر سرعت مجاز ضروری است. همچنان در راهسازی سرعت طرح از …

ادامه نوشته »

دانلود فایل پیشگیری و حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق

دانلود فایل پیشگیری و حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق ۱- ایجاد ساختاری مشارکتی، مبتنی بر همکاری های  بین بخشی بخش های مختلف عهده دار ارتقای ایمنی جامعه برای هدایت برنامه های جامعه ایمن. ۲- تدوین و اجرای برنامه ای مستمر و دراز مدت که همه گروههای سنی و جنسیدو …

ادامه نوشته »

الزامات ترافیکی ساختمان ها(مبحث بیست و سوم)

الزامات ترافیکی ساختمان ها(مبحث بیست و سوم) هدف و دامنه کاربرد: هدف از تدوین این مبحث، تعیین ضوابط و مقررات ترافیکی مرتبط با ساختمانها و شبکه معابر بلافصل اطراف ساختمان و در مدخلهاي ساختمان است. به گونهاي که الزامات ترافیکی در طراحی ساختمان به نحوي مطلوب رعایت شود و نیز …

ادامه نوشته »

نحوه محاسبه میزان مصرف ماسه،سیمان،آجر و…

نحوه محاسبه میزان مصرف ماسه،سیمان،آجر و… میزان مصرف شن و ماسه دربتن : برای هر متر مكعب بتن ۲٫۲ تن شن و ماسه مصرف می شود. برای هر متر مكعب ملات دیوار چینی ۸٫۱ تن ماسه مصرف می شود. برای هر متر مكعب اندود افقی یا قائم، ۸٫۱۱ تن ماسه …

ادامه نوشته »

فصل دوم : دستورالعمل ها،بارها و روشهای طراحی

فصل دوم : دستورالعمل ها،بارها و روشهای طراحی   دستور العمل ها توسط سازمان هایی نظیر AISC ، ACI ، ASCE  بسط و توسعه می یابند راهنمایی هایی را برای طراحی اعضای سازه ای و اتصالات آنها ارائه می نمایند. آنها به خودی خود دارای الزام قانونی نبود ، اما …

ادامه نوشته »

فصل سوم : اعضای کششی

فصل سوم : اعضای کششی اعضای کششی  اعضای سازه ای که تحت نیروی کششی محوری هستند (اعضای خرپا، کابلها در پلهای معلق،مهار بندی ساختمانها، … ) انواع اعضای کششی هر شکل مقطع عرضی ممکن است مورد استفاده قرار گیرد،چون تنها عامل تاثیر گذار در مقاومت عضو، مساحت مقطع است. استفاده …

ادامه نوشته »

ظوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده

ظوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده نشریه شماره ۳۲۱   هدف: این نشریه به عنوان بخشی از مجموعه ساختمان های هیدرولیکی شبکه های آبیاری و زهکشی به منظور یکنواخت سازی طراحی هیدلولیکی این ساختمان ها و هماهنگی در تهیه نقشه های آنها تدوین گردیده است. دامنه کاربرد …

ادامه نوشته »

راهنمای طراحی دیوارهای حائل(نشریه شماره ۳۰۸)

راهنمای طراحی دیوارهای حائل(نشریه شماره ۳۰۸) از تهیه این راهنما ارئه دستورالعمل ها و راهنمایی هایی برای طراحی ایمن و ساخت اقتصادی دیوارهای حائل و دیوارهای سیل بند و ساحلی است. این ظوابط نه تنها دیوارهای حائل خشک، بلکه دیوارهای حائلی که تحت بارهای هیدرولیکی نظیر آب در حال جریان …

ادامه نوشته »
زاگرس
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats