آموزش وردپرس
خانه / کتابخانه ژوان بتن زاگرس / آئین نامه و نشریه ها / مصوبات جلسات کمیته وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران – معاونت نظارت راهبردي

مصوبات جلسات کمیته وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران – معاونت نظارت راهبردي

مصوبات جلسات کمیته وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران – معاونت نظارت راهبردي

 

مصوبات جلسات کمیته وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران, مصوبات جلسات کمیته وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران- معاونت نظارت راهبردي,دانلود مصوبه پیمانکاران,فرم مصوبات تشخیص صلحیت پیمانکاران

 

شخصیت حقوقی:
۱. با توجه به اينكه آيين نامه مصوب هيأت وزيران به شماره ۱۶۱۶۹ /ت ۳۹۲۷۱ ه مورخ ۲۹
اشخاص حقوقي را موظف به دريافت شناسه ملي اشخاص حقوقي نموده است، بنابراين تمامي اشخاص
حقوقي متقاضي دريافت گواهينامه صلاحيت پيمانكاري مي بايست داراي شناسه ملي مذكور باشند.
۲. چنانچه در فرآيند تشخيص صلاحيت يك شركت پيمانكار مشخص شود كه يكي از سهامداران حقيقي و
يا حقوقي آن شركت “كه داراي ۳۳ % سهام و يا بيشتر از ۳۳ % سهام مي باشد”، در شركت ديگري (مشاور
و يا پيمانكار) نيز داراي همين وضعيت باشد و يا اينكه داراي مدير عامل و اعضاي هيأت مديره مشترك
با آن شركت (مشاور و پيمانكار) باشد، بايد در گواهينامه صلاحيت آن شركت بگونه اي”دقيق و مشخص”
جمله زيرقيد شود.

مصوبات جلسات کمیته وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
” اين شركت با شركت ٠٠٠٠ هيات مديره و يا سهامدار مشترك دارد .
۳. اگر موسسه يا شركتي (باستثناي دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي ) در شركت در حال
تشخيص صلاحيت سهام ممتاز دارد بايد در گواهينامه صادره جمله زير درج گردد:
“موسسه/شركت ………در اين شركت سهام ممتاز دارد”
۴٫ بمنظور تعيين نوع شركت پيمانكاري، بايد حداقل ۵۱ درصد سهام آن شركت با نام بوده و مشخصات
سهام داران ارائه شوند .
٥. هنگام تكميل بخش سهامداري در سيستم ساجات ضروري است كليه سهامداران حقوقي (اعم از
خصوصي و غير خصوصي) معرفي گردند:
– سهامداران حقوقي غيرخصوصي از طريق ليستي كه در ساجات پيش بيني شده است قابل
انتخاب و معرفي هستند.

مصوبات جلسات کمیته وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
– كليه سهامداران حقوقي خصوصي ملزم به ثبت نام در ساجات ميباشند تا قابل شناسائي بوده و
امكان معرفي آنان بعنوان سهامدار حقوقي براي متقاضي فراهم گردد.
٦. سهامداران حقوقي خصوصي با شرايط زير علاوه بر ثبت نام ملزم هستند كه پرونده الكترونيكي
سهامداري را نيز تكميل نمايند :
– سهامداران حقوقي خصوصي كه در هيات مديره نماينده دارند.
– سهامداران حقوقي خصوصي كه ده درصد يا بيشتر سهام دارند.
– چنانچه مجموع سهامداران حقوقي بيش از ٥٠ درصد باشند، ورود اطلاعات سهامداران حقوقي
(حتي سهامداراني با سهام كمتر از ١٠ درصد) تا تعيين نوع مالكيت شركت (تعيين تكليف بيش
از ٥٠ درصد سهام) الزامي است.
تبصره: در مورد سهامداران حقوقي خارجي همانند سهامداران زير ده درصد ثبت نام در ساجات كفايت مي كند.

مصوبات جلسات کمیته وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران

تبصره: در مورد شركتهايي كه تعداد سهامداران حقيقي جزء (سهامداران زير ۵ درصد سهم) آنها زياد باشد . درج
كليه سهامداران جزء ضرورت ندارد. يك نفر از سهامداران بعنوان نماينده ساير سهامداران جزء با درج تجميع سهام
آنها در سيستم ثبت شود و مستندات ليست سهامداران جزء در پيوست الصاق گردد.
۷. شركتي قديمي محسوب ميشود كه قبل از سال ۱۳۸۲ گواهينامه گرفته (بر اساس آيين نامه قبلي ) و در
سال ۱۳۸۱ آن گواهينامه معتبر بوده (در ليست استاني و يا ملي) و تا آخر سال ۱۳۸۳ تجديد گواهينامه
(تطبيق با ايين نامه سال ۱۳۸۱ ) نموده باشد. اعضاي هيات مديره كه ميخواهند ديپلم و زير ديپلم باشند
بايد بطور مستمر از سال ۱۳۸۱ تا كنون در هيات مديره حضور داشته باشند.
تبصره: در موارد خاص بر اساس درخواست استان و ارسال مستندات (ارائه شده در دوره هاي قبلي)، موضوع در
كميته وحدت رويه مطرح و تصميم گيري مي شود.
کارکنان و هیات مدیره امتیازآور:
١- به استناد بند ت ماده ١٢ آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران، دارا بودن تحصيلات مربوط
دانشگاهي ( مندرج در پيوست آيين نامه) ( حداقل ليسانس) براي مدير عامل و حداقل دو سوم اعضاي
هيات مديره الزامي است.
٢- در رابطه با افراد امتيازآور شركت هاي پيمانكار موارد زير بايد مد نظر قرار گيرد:
– امتياز اعضاي علي البدل هيأت مديره امتيازآور شركت، بايد با شرايط كاركنان امتيازآور مورد محاسبه
قرار گيرد. (افراد علي البدل هيأت مديره در پيمانكاري جزء افراد هيأت مديره محسوب نم يشوند).
– همچنين اين موضوع نيز مورد تأكيد قرار مي گيرد كه افراد “به لحاظ امتيازآور بودن “، صرفاً در يك
شركت مي توانند امتيازآور باشند.
۳- درخصوص نحوه استفاده از افراد غير ايراني (خصوصي ) متقاضي تشخيص صلاحيت (پيمانكاري يا
مشاوره اي) بعنوان اعضاي هيأت مديره امتيازآور يا غيرامتيازآور، با توجه به اينكه در حال حاضر اين
موضوع در سامانه جامع هوشمند تشخيص صلاحيت (ساجات) پيش بيني نشده است، بنابراين امكان
استفاده از اينگونه افراد ميسر نمي باشد. بديهي است در صورت اتخاذ تصميمات مقتضي، در زمان خود
اطلاع رساني لازم صورت خواهد گرفت.
۴-در خصوص موضوع پذيرفتن معافيت تحصيلي افراد بجاي كارت وضعيت خدمت در تشخيص صلاحيت
شركت هاي پيمانكار، اين موضوع صرفاً براي اعضاي هيأت مديره شركت (باستثنائ مدير عامل) مشروط
بر اينكه اين افراد در راستاي استفاده از اين امتياز، تحصيلات خود را در دوره قانوني مقرر طي نمايند
بلامانع مي باشد (البته در صورتي كه شرايط و وضعيت فرد در شركت، با ساير ضوابط و مقررات مربوط از
جمله آيين نامه ها و دستورالعمل هاي تشخيص صلاحيت مغايرتي نداشته باشد). ” طبق مقررات وزارت علوم ،
٢ سال، براي مقطع ليسانس حداكثر ٥ سال پس از شروع دوره / دوره قانوني مذكور؛ براي مقطع فوق ديپلم حداكثر ٥
٢ سال پس از اخذ مدرك ليسانس و براي مقطع دكترا ٤ سال پس از اخذ / ليسانس، براي مقطع فوق ليسانس حداكثر ٥
مدرك فوق ليسانس مقرر شده است”.

این مصوبه  در فرمت  pdf و در ۲۰ صفحه برای شما عزیزان آماده دانلود شده است.برای دانلود فایل pdf مصوبات جلسات کمیته وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران – معاونت نظارت راهبردي به صورت مستقیم ازسایت ژوانگه روی لینک زیر کلیک فرمائید.

.نظرات شما باعث دلگرمی ما خواهد بود.

 

 

درباره ی مهندس امیر مسعود صفیاری

وبسایت ژوانگه مرجع دانلود و یادگیری انواع مطالب و فیلم های آموزشی و ... . برای کلیه ی مهندسین و دانشجویان عزیز در تمامی گرایشات عمران ، ازجمله: راه،زلزله،معماری،سد،gis،نقشه برداری و ... . در ضمن میتوانید با اخبار های دسته اول عمرانی ایران و جهان هر روزه ، به روز باشید. در شبکه های مجازی مارا دنبال کنید. http://book.zhowan.com/

همچنین ببینید

دانلود بیش از ۳۰۰ نوع نمونه قرارداد پیمانکاری با فرمت word و قابل ویرایش

دانلود بیش از ۳۰۰ نوع نمونه قرارداد پیمانکاری با فرمت word و قابل ویرایش این …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زاگرس
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats