آموزش وردپرس
خانه / کتابخانه ژوان بتن زاگرس / عمران / راه و ترابری / بررسي روش هاي مختلف طراحي روسازي مركب

بررسي روش هاي مختلف طراحي روسازي مركب

بررسي روش هاي مختلف طراحي روسازي مركب

نوشته:امير كاووسي، دانشيار، دانشكدة مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
مصطفي آدرسي، دانشجوي دكترا، دانشكدة مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
عليمحمد باغعليشاهي*، دانشآموخته كارشناسيارشد، دانشكدة مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران
بررسي روش هاي مختلف طراحي روسازي مركب

يكي از مهم تر ين مزاياي روسازي مركب در مقايسه با روسازي انعطاف پذير كاهش ريسك ايجاد ترك هاي خستگي
در اين نوع روسازي مي باشد. همانطور كه مشخص است در روسازي انعطاف پذير لايه آسفالتي داراي بيشترين ظرفيت
باربري نسبت به بقيه لايه ها از قبيل لايه اساس و زيراساس است. در نتيجه در روند طراحي روسازي انعطالف پذ ير به
منظور جلوگيري از ايجاد ترك ها ي خستگي ، م ي بايست كرنش زير لايه آسفالتي از كرنش بحراني كمتر باشد. ولي در
روسازي مركب لايه اساس حذف مي شود و به جاي آن لايه صلب جايگزين مي گردد. در اين نوع روسازي به منظور
جلوگيري از ترك هاي خستگي مي بايست كرنش كششي در زير لايه صلب از مقدار بحراني تجاوز نكند ، بنابراين ، در
فرآيند طراحي اين نوع روسازي مي بايست به اين نوع مسئله توجه ويژه شود . در حقيقت همان گونه كه در شكل ۲
مشاهده مي گردد، در روسازي هاي مركب نقطه تنش كششي بحراني به عمقي به مراتب پايين تر از روسازي هاي
انعطافپذير منتقل مي شود و از آنجا كه تنش ها در اعماق پايين تر شدت كمتري دارند، اصولاً اينگونه روسازي ها دچار
تنش كششي كمتري نيز مي شوند. با توجه به اين كه پديده تركخوردگي در هر شكل آن به تاب كششي مصالح وابسته
ميباشد، در نتيجه روسازي مركب با انتقال ناحيه بحراني ايجاد كرنش كششي از زير لايه آسفالتي به عمق پايين تر و
زير لايه بتني در جاييكه تنشهاي كششي به مراتب كمتر مي باشد، باعث كاهش ريسك رسيدن كرنش كششي به
كرنش كششي بحراني و شروع ترك خور دگي خواهد شد.

برای دانلود فایل PDF بررسي روش هاي مختلف طراحي روسازي مركب به صورت مستقیم از سایت ژوانگه روی لینک زیر کلیک فرمائید.

 

 

درباره ی Admin

همچنین ببینید

دانلود بیش از ۳۰۰ نوع نمونه قرارداد پیمانکاری با فرمت word و قابل ویرایش

دانلود بیش از ۳۰۰ نوع نمونه قرارداد پیمانکاری با فرمت word و قابل ویرایش این …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زاگرس
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats