آموزش وردپرس
خانه / کتابخانه ژوان بتن زاگرس / بخش نرم افزاری / آموزش نرم افزار / کتاب آشنايي با مفاهيم سيستم مديريت روسازي

کتاب آشنايي با مفاهيم سيستم مديريت روسازي

کتاب آشنايي با مفاهيم سيستم مديريت روسازي

آشنايي با مفاهيم سيستم مديريت روسازي،PAVEMENT,روسازیدفتر مطالعات فناوري و ايمني

ترجمه و ويرايش فني : دكتر محمود عامري- مهندس بابك گلچين

وزارت راه و ترابري به عنوان متولي اصلي صنعت حمل ونقل كشور، نيازمند استفاده از بخش وسيعي از خدمات
مهندسي در زمينة طراحي، ساخت، نگهداري و بهره برداري از اجزاء سيستم حمل ونقل مي باشد. از اينرو ضروري است
كه دانش فني مورد نياز بطور مستمر در اختيار مديران و كارشناسان مربوطه قرار گرفته تا نيازهاي مطالعاتي و تحقيقاتي
آنها مرتفع گردد. معاونت آموزش،تحقيقات و فناوري وزارت راه و ترابري درصدد است ضمن شناسايي نيازهاي اساسي
بخشهاي مختلف وزارت متبوع و انجام تحقيقات علمي  كاربردي در زمينة مسائل فني حم لونقل و همچنين استفاده از
آخرين دستاوردها و انجام مبادلات علمي با مجامع و سازمانهاي علمي و تخصصي ذيربط، به رفع اين نيازها بپردازد. در
همين راستا اين معاونت برآن است تا با تهيه و تدوين مجموعه گزار شهاي تخصصي، دانش فني مورد نياز را به شكلي
مناسب در اختيار بخشهاي مختلف وزارت متبوع و ساير متخصصان قرار دهد. گزارش حاضر تلاشي در راستاي نيل به
اين هدف م يباشد. اميد است كه با تلاشهاي صورت گرفته در دفترمطالعات فناوري و ايمني همكاري افرادي كه در
تهية اين گزارش ما را ياري رساندند، گامي مؤثر در جهت ايجاد تحول، نوآوري و ارتقاء عملكردها برداشته شود.

عملكرد يك روسازي فقط تابعي از روش طراحي نيست ، بلكه موفقيت هر طرحي بستگي به مراحل ساخت،
نگهداري و ترمي م هاي بعدي آن دارد . مطالعات نشان م ي دهند كه روساز ي ها معمو ً لا براي مدت ٢٠ سال طر اح ي
مي شوند، در حالي كه در عمل دوره بهره برداري از روسازي ها به مدت ١٠ الي ١٢ سال محدود م ي شود و بعد از اين
دوره بدون ترميم جدي قابليت سروي س دهي ندارند . چنين روسازي هايي بعد از دوره بهره برداري يك يا چند بار روكش
مي شوند تا به مدت ٢٠ الي ٢۵ سال قابل استفاده باشند . با توجه به اين مطلب ، ادارات ر اه غالبًا به اين نتيجه رسيده اند كه
بايستي بين مراحل برنام ه ريزي، طراحي، ساخت، نگهداري و ترميم ، هماهنگي ايجاد شود . به عبارت ديگر ، اين ادارات
نياز شديدي به مديريت روسازي پيدا كرده اند.

برای دانلود فایل PDF کتاب آشنايي با مفاهيم سيستم مديريت روسازي به صورت مستقیم از سایت ژوانگه روی لینک زیر کلیک فرمائید.

 

درباره ی Admin

همچنین ببینید

دانلود بیش از ۳۰۰ نوع نمونه قرارداد پیمانکاری با فرمت word و قابل ویرایش

دانلود بیش از ۳۰۰ نوع نمونه قرارداد پیمانکاری با فرمت word و قابل ویرایش این …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زاگرس
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats